FLAT-OUT JAZZ DUO

Al Pestello

09 Luglio 2021 ore 20:00

FLAT-OUT JAZZ DUO

Michele Tedesco (tromba),

Lorenzo Tonon (pianoforte)

FLAT-OUT JAZZ DUO
Al Pestello
09 Luglio 2021 ore 20:00